Avís Legal

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’accés al lloc web https://barberiaigualada.cat/ implica sense reserves l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús que l’USUARI afirma comprendre íntegrament.

Barberia d’Igualada amb domicili Sant Simplici 15, CP 08700 Igualada, Barcelona. amb CIF/NIF 46586282N, ostenta la propietat d’aquest lloc web. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament per a l’ús del lloc web https://barberiaigualada.cat/ per part dels USUARIS que accedeixin al mateix.

Les presents condicions generals s’exposen a l’USUARI a la pàgina principal del web https://barberiaigualada.cat/ (zona inferior) i es donarà accés a aquestes cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet.

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions. La utilització del lloc web https://barberiaigualada.cat/ no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitja utilitzar determinats serveis, on caldrà que es registri cobrint un formulari i aquesta subscripció es regirà per les condicions específiques en cada cas.

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament es prohibeix els següents:
– Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes o a tercers.
– Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa.
Els responsables del lloc web https://barberiaigualada.cat/ podran interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecten un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents Condicions Generals.

CONTINGUTS
Els continguts incorporats han estat elaborats i inclosos utilitzant fonts pròpies de tal manera que únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna. Queda reservat el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents.

DRETS D’AUTOR I MARCA
Tots els continguts que es recullen es troben protegits pels drets d’autor i la seva còpia en qualsevol forma està prohibida.

SOBRE L’ÚS DE CONTINGUTS
Barberia d’Igualada no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al web i / o en l’ús de les informacions contingudes en la mateixa.
Barberia d’Igualada no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en https://barberiaigualada.cat/ i dels programes que incorpora.
Fem tot el possible per assegurar que tota la informació continguda en aquest lloc web sigui correcta i actualitzada. No obstant això, a causa de la naturalesa del contingut no sempre podem estar segurs que les publicacions són correctes i poden contenir errors.

Barberia d’Igualada podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació. Barberia d’Igualada es compromet a no remetre comunicacions comercials acord a què es disposa a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de Barberia d’Igualada i no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni d’altres efectes que puguin derivar d’aquesta informació. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les quals pugui accedir-se des de https://barberiaigualada.cat

Finalitat de les dades: Barberia d’Igualada recull determinades dades personals Nom, cognom, correu electrònic i telèfon, que són introduïdes per l’usuari lliurement en un formulari amb la finalitat de poder realitzar reserva de serveis així com contestar i identificar les peticions realitzades per l’usuari. Barberia d’Igualada informa que gestionarà aquestes dades per a l’administració, ampliació i millora dels seus serveis així com per a fins tècnics i comercials sobre els serveis oferts. En tot cas, les dades recollides són únicament les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment. En el cas que l’usuari no completi l’alta seves dades seran eliminats passades quaranta-vuit hores.

Obligatorietat de la introducció de les dades: Per accedir al lloc web no cal aportar cap dada. No obstant això, per a realitzar sol·licituds d’informació o realitzar la sol·licitud d’un servei concret sí és necessari que l’usuari aporti dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. Tots els camps són obligatoris excepte aquells s’assenyalin específicament com opcionals. De no ser coberts la conseqüència consisteix en la impossibilitat de prestar el servei que es pretén contractar o la impossibilitat d’oferir la resposta adequada.

Els serveis addicionals que puguin dur vinculats els serveis objecte de les presents condicions tal com s’assenyali en cada moment es regiran per les seves condicions específiques.

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals seran competents els Jutjats i Tribunals d’Igualada (Barcelona), renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

RESERVES
L’ús de la plataforma de reserves és d’ús informatiu i no implica compromisos legals a cap de les parts. Per completar el procés de reserva és necessari disposar de la corresponent confirmació per part de Barberia d’Igualada. Aquesta confirmació es realitzarà via correu electrònic.

VARIS:
En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Barberia d’Igualada podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés.

Més informació

Política de Privacitat